آرزوی گل

چگونه بنویسم ...
نویسنده : آسمان - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٦/۱٩
 

 

خدایا احساس در هم شکستگیم را چگونه بنویسم؟

کدام قلم آتش قلبم را تاب می آورد؟

تا کجا صبر؟

چگونه بعد از او تاب بیاورم؟

خدایا بدون قلب چگونه زندگی کنم؟

مگر جز قلب مهربانش

 مگر جز تکیه گاه سینه اش چیز دیگری می خواستم؟

مگو که زیاد می خواستم که بخشندگی صفت توست.

دل صد پاره ام را

به دست کدامین بندزن بسپارم که بسازدش؟

او را در کدامین قمار سخت

وپای کدام میز نفرین شده باختم که نفهمیدم؟

مگر به ماندن قسم نخورده بود؟

چشمان کدام بی محبت نتوانست

 کلبه کوچک عاشقیم را ببیند؟

چرا خانه محبتم خراب شد؟

چرا رفت و همه چیزم را با خود برد؟