آرزوی گل

عشق من ، منو صدا کن
نویسنده : آسمان - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
 


myspace layouts, myspace codes, glitter graphics
 عشق من ، منو صدا کن
 منو از خودم رها کن
تو اجاق مرده ی دل
 آتشی تازه به پا کن
 تو منو از نو بنا کن
عشق من منو صدا کم
 قصمو بی انتها کن
 روبروت آينه بذار
 ابديتی بنا کن
عشق من ، منو صدا کن
قصه ی نگفته ام من
 تو بيا روايتم کن
 از عذابم راحتم کن
 ای صدای تو نهايت
 راهی نهايتم کن
عشق من ، منو صدا کن
تو منواز نو بنا کن
 رهسپار قصه ها کن
 تو به خاسکتر نگاه کن
 آتشی تازه به پا کن
 ای بهار انتظارم
من زمين بی بهارم
 شوره زار انتظارم
چهره ی شکسته دارم
 جسم و جانی خسته دارم
به در ويرانه ی دل
 بغض قفل بسته دارم
عشق من ،‌ منو صدا کن
 منو از خودم رها کن
تو اجاق مرده ی دل
 آتشی تازه به پا کن
 تو منو از نو بنا کن
 عشق من ،‌ منو صدا کن
قصمو بی انتها کن
 روبروت آينه بگذار
 ابديتی بنا کن
 عشق من ،‌منو صدا کن

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics