آرزوی گل

بر دو چشمان تو سوگند در تمام ملک هستی
نویسنده : آسمان - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
 
آمدم تا عاشقانه در کنار تو بمانم تا برای تو بميرم، مهربان من
آمدم ای نازنينم تا به جبران گذشته سر ز پايت بر نگيرم، همزبان من
آمدم تا آنکه باشم تکيه گاه خستگی هات، ای گل نيلوفر من
تا سحرگاهان بپيچد عطر گرم بازوانت در حريم بستر من، مهربان من
در دو چشم من نگاه کن تو منو از من جدا کن با محبت آشنا کن
ترک آن افسانه ها کن مهربانی را صدا کن اين تو و من را رها کن
نازنينم، تو منو از نو بنا کن

بر دو چشمان تو سوگند در تمام ملک هستی
اولين عشقم تو بودی آخرين عشقم تو هستی
سر زده همچون ستاره در شب تنهايی من
همچو باران بهاری تن کشيدی روزگاری، در حريم شوره زاری
در قلب سردم زد جوانه، گلهای خودروی ترانه
شیرين ترين افسانه ها پر شد ز ما در خانه ها، قصه های عاشقانه
می ماند از ما اين ترانه بر روی لبها جاودانه
در قهطی عشق و وفا از عشق ما باشد نشانه
بعد ما در اين زمانه
آمدم تا عاشقانه در کنار تو بمانم تا برای تو بميرم، مهربان من
آمدم ای نازنينم تا به جبران گذشته سر ز پايت بر نگيرم، همزبان من
آمدم تا آنکه باشم تکيه گاه خستگی هات، ای گل نيلوفر من
تا سحرگاهان بپيچد عطر گرم بازوانت در حريم بستر من، مهربان من
در دو چشم من نگاه کن تو منو از من جدا کن با محبت آشنا کن
ترک آن افسانه ها کن مهربانی را صدا کن اين تو و من را رها کن
نازنينم، تو منو از نو بنا کن

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics