آرزوی گل

آرزو جان دوستت دارم
نویسنده : آسمان - ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۱٥
 

تقدیم به همه دوستان

دل از سنگ باید که از درد عشق

ننالد خدا یا دلم سنگ نیست

مرا عشق او چنگ اندوه ساخت

که جز غم در این چنگ آهنگ نیستبه لب جز سرود امیدم نبود

مرا بانگ چنگ خاموش کرد

چنان دل به آهنگ او خو گرفت

که آهنگ خود را فراموش کرد!
نمیدانم این چنگی سرنوشت
 
چه میخواهد از جان فرسوده ام؟

کجا می کشانندم این نغمه ها؟

که یک دم نخواهند آسوده امدل از این جهان بر گرفتم دریغ

هنوزم به جان آتش عشق اوست

در این واپسین لحظه زندگی

هنوزم در این سینه یک آرزوستدلم کرده امشب هوای شراب

شرابی که از جان بر آرد خروش

شرابی که در آن بینم رقص مرگ

شرابی که هرگز نیابم به هوشمگر وار هم از غم عشق او

مگر نشنوم بانگ این چنگ را

همه زندگی نغمه ماتم است

نمی خواهم این ناخوش آهنگ را