دختری از آسمان

 

گوش کن: وزش بی رحم تنهایی را در شهروجود پر افسوسم می شنوی من غریبانه در این ظلمت صدا می کنم تو را نامت پژواک من در این تنهایی و تاریکی است دست هایت را چون خاطره ای سوزان در دستان عاشق من بگذار تا شاید دمی جسم فسرده ام با د ستان گرمی بخش چون تو آ‌رامش گمشده اش را باز جوید .

 

 

 

 

 

 

couple%20hugging%20sunset%20romantic%20couples%20pictures%20couple%20mountains%20-500.jpg


/ 0 نظر / 11 بازدید