تقصیر کسی نیست که اینگونه غریبم

 با یه بغض توی گلوم، با یه دل شکسته ،

 با یه امید فرو پاشیده از تو و برای تو می نویسم

برای تو که ستاره هایم را هنوز پنهان کرده ای و ...

نشانم دادی که برای خود می گویم "عشق زندگی می افریند"

برای تو که سرودی:

 

 تقصیر کسی نیست که اتقصیر کسی نیست که اینگونه غریبم

                             شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیرمینگونه غریبم

                             شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیرم

 

اما فقط از خدا می خوام اول من باشم

هر لحظه که از سرت بگذره اول من باشم

 

 تو را هیچگاه نمی توانم از زندگی ام پاک کنم چون تو پاک هستی می توانم تو را خط خطی کنم که آن وقت در زندان خط هایم برای همیشه ماندگار میشوی و وقتی که نیستی بی رنگی روزهایم را با مداد رنگی های یادت رنگ می زنم

.

.

.

فقط برای تو میشه از عطر پونه واژه ساختعاشق چشمای تو شد بغل بغل ترانه ساخت

 

فقط برای تو میشه زندگی رو یکسره باختتو رو قشنگترین گل گلدون باغ دل شناخت

 

میشه برای تو نخفت هزار و یک شب قصه گفتیا که میشه هزار یک قصه نشست و از تو شنفت

 

جون ودلم فدای تو جون میذارم به پای تومیزنه قلب عاشقم تنها فقط برای تو

.

Separator.jpg.

/ 0 نظر / 11 بازدید