بی تو ...

بی تو ترک برداشتم 

 

 و به هر بهانه ای دلم می شکند 

 

 گاهی گم میشوم پشت پنجره ها 

 

  و سکوتم  رابغض می کنم تا نشنود 

 

 

 

 

   صدای شکستنم را ...

/ 0 نظر / 46 بازدید