چگونه بنویسم ...

 

Separator.jpg

خدایا احساس در هم شکستگیم را چگونه بنویسم؟

کدام قلم آتش قلبم را تاب می آورد؟

تا کجا صبر؟

چگونه بعد از او تاب بیاورم؟

خدایا بدون قلب چگونه زندگی کنم؟

مگر جز قلب مهربانش

 مگر جز تکیه گاه سینه اش چیز دیگری می خواستم؟

مگو که زیاد می خواستم که بخشندگی صفت توست.

دل صد پاره ام را

به دست کدامین بندزن بسپارم که بسازدش؟

او را در کدامین قمار سخت

وپای کدام میز نفرین شده باختم که نفهمیدم؟

مگر به ماندن قسم نخورده بود؟

چشمان کدام بی محبت نتوانست

 کلبه کوچک عاشقیم را ببیند؟

چرا خانه محبتم خراب شد؟

چرا رفت و همه چیزم را با خود برد؟

/ 2 نظر / 11 بازدید
ياسمين ( حرفهاي يه دختر غمگين

هر وقت از تو خواستم دستم را بگیری، دستمو بگیر............ نه هر وقت که فرصت کردی! شاید آن وقت من فرصت نکردم دست تو را بگیرم . . . فدای داداش گل با اين قلم زيبات دلت شاد