سلام مسافر ifyou

 ot3gra.gif

 30vke11.gif 

دوستت دارم

2mpkdgg.gif

/

/ 2 نظر / 14 بازدید
ياسمين ( حرفهاي يه دختر غمگين

بر ظاهرم منگر که شادم ... درونم غوغایی برپاست ! گویی کسی تیشه میزند بر وجودم ! قلبم هزاران پاره شده است ... شاید یکی از آن پاره ها نصیبش شود ! ولی او حریص است محکم تر میکوبد تا تکه ای بزرگتر را نصیب خود کند ! افسوس که با خرد شدن وجودم سرانجام او نیز در درونم میشکند ! آنگاه که من ، چون آواری بر سر او فرو ریزم !! . . ممنوننننننننننننننن داداشيييييييييييييييی دلت شاد

بر ظاهرم منگر که شادم ... درونم غوغایی برپاست ! گویی کسی تیشه میزند بر وجودم ! قلبم هزاران پاره شده است ... شاید یکی از آن پاره ها نصیبش شود ! ولی او حریص است محکم تر میکوبد تا تکه ای بزرگتر را نصیب خود کند ! افسوس که با خرد شدن وجودم سرانجام او نیز در درونم میشکند ! آنگاه که من ، چون آواری بر سر او فرو ریزم !! . . ممنونننننننننننننننننننننننن داداشييييييييييييييييی دلت شاد