/ 4 نظر / 23 بازدید
گلبرگها

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] اول شدم م م م م مم م م م

فرشته

سلام..این شعر ماه من خیلی به دلم نشست...شاعرش کی هست؟

جشنواره فرهنگی دانشجویی

دومین جشنواره فرهنگی دانشجویی حمایت از محرومان فقر و غنا www.jdqazvin.ac.ir

سینا

سلام عیزیزم تولدت مبارک روز ها قشنگ تر ازشبهات و شبهات قشنگ تر از آسمون باشه