پاره ای از وجود تو را

تکیه به شونه هام نکن من از خودت خسته ترم...

     مـا که بـه هم نمی رسیم , بسه دیگه بـذار بـرم..

           کی گفته بود به جرم عشق یه عمری پرپرت کنم؟...

                   حیف تو نیست, کنج قفس چادر غم سرت کنم؟...

                           مـن نـه قلنـدر شبـم , نـه قهـرمـان قصـه هـا...

                               نـه برده ی حلقه به گوش , نه ناجی فرشته ها...

                                       تـو ایـن دو روز زنـدگـی , شبیـه مـن فـراوونـه...

                                               یه لحظه چشمات و ببند گذشتن از من آسونه...

                                                من عاشقم همین و بس , غصه نداره بی کسی...     

                                                   قشنگی قسمت ماست که ما به هم نمی رسیم

 

84_5_1_other.jpg

سخت است هنگام وداع

آنگاه که  در می یابی

 چشمانی که درحال عبور است
 
پاره ای از وجود تو را

 نیز باخود خواهد برد

/ 2 نظر / 10 بازدید