خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد خواهان کسی باش که خواهان تو باشد

.2005548470339546007_rs.jpg

روزی گل به پروانه  گفت:

 

 تنهایم نگذار

 

 پروانه گفت :

 

نمیذارم تنها بمونی تا ابد در کنارت خواهم بود

 

 امروز اون گل تنهاتر از قبل شده

 

 و پروانه دیگر توان پرواز ندارد 

 

 بالهایش از غم گل شکسته

 

 پروانه از غم گل خواهد مرد  

 

.

.

من پری کوچکی را می شناسم که در اقیانوسی

مسکن دارد و دلش را در یک نی لبک چوبین

می نوازد آرام آرام

روزی پرواز کردن را خواهم آموخت

 و من چشم به راه آن روز میمانم

و آن روز با تمام وجود پرواز خواهم کرد 

              

Parvaz.png

وقتی قدم به کاشانه ی قلبم نهادی

ویرانه ی این قلب شکسته را

 امیدی تازه بخشیدی

وقتی طنین صدایت

 کاشانه ی قلبم را پر کرد

روزگار خاکستری و شبهای تاریک و خموش زندگی

 و لحظه های تلخ عمرمرا از یاد بردم

وقتی چشمانت را که به وسعت دریا بود

و به پاکی وزلالی آب بود

 به من دوختی ولبهای زیبایت

 برایم سخن گفت

زندگی ام رنگ تازه ای به خود گرفت

 و تازه توانستم

امید را به گونه ای نو معنا کنم.....

آری

 پرنده ی کوچک قلبم

زندگی در کنار تو

 و در رویای تو بودن برای من زیباست

 3245355486.jpg

/ 0 نظر / 205 بازدید