دستهای ديگران...

يک راکت تنيس تو دست من بدون استفاده است.
يک راکت تنيس تو دست آندره آقاسي ميليونها ميارزه.
بستگي داره تو دست کي باشه.

andre-agassi-392.jpg

A tennis racket is useless in my hands.
A tennis racket in Andre Agassi's hands is worth millions.
It depends whose hands it's in.

------------ --------- --------- --------- --------- -

يک عصا تو دست من مي تونه يه سگ هار رو دور کنه.
يک عصا تو دست موسي درياي بزرگ رو مي شکافه.
بستگي داره تو دست کي باشه.

Moses-parting-red-sea.jpg

A rod in my hands will keep away an angry dog..
A rod in Moses' hands will part the mighty sea.
It depends whose hands it's in.

------------ --------- --------- --------- --------- -

يک تيرکمون تو دست من يک اسباب بازي بچگانه است.
يک تيرکمون تو دست داوود يک اسلحه قدرتمنده.
بستگي داره تو دست کي باشه.


23sykb4.jpg


A slingshot in my hands is a kid's toy.
A slingshot in David's hand is a mighty weapon.
It depends whose hands it's in.

------------ --------- --------- --------- --------- -

دوتا ماهي و پنج تيکه نون تو دست من دوتا ساندويچ ماهي ميشه.
دوتا ماهي و پنج تيکه نون تو دستاي عيسي هزاران نفر رو سير ميکنه.
بستگي داره تو دست کي باشه.

Jesus%2520Children-09.jpg

Two fish and 5 loaves of bread in my hands is a couple of fish sandwiches.
Two fish and 5 loaves of bread in Jesus' hands will feed thousands.
It depends whose hands it's in.

------------ --------- --------- --------- --------- -

ميخها تو دست من ممکنه يک قفس مرغدوني درست کنه.
ميخها تو دست عيسي مسيح تمام دنيا رو به رستگاري ميرسونه.
بستگي داره تو دست کي باشه.

jesus.jpg

Nails in my hands might produce a birdhouse.
Nails in Jesus Christ's hands will
produce salvation for the entire world.
It depends whose hands it's in.

------------ --------- --------- --------- --------- -

همونطور که مي بيني، بستگي داره تو دست کي باشه.
پس دلواپسي ها، نگراني ها، ترس ها، اميدها، روياها، خانواده ها و نزديکانت رو به دستان خدا بسپار چون...
بستگي داره تو دست کي باشه.

mabas.jpg


As you see now , it depends whose hands it's in.
So put your concerns, your worries, your fears, your hopes, your dreams, your families and your relationships in God's hands because...
It depends whose hands it's in.


------------ --------- --------- --------- --------- -

اين پيام تو دستاي توست.
باهش چي کار مي کني؟

بستگي داره تو دستاي کي باشه!

God%2520speaks.jpg

This message is now in YOUR hands.
What will YOU do with it?

It Depends on WHOSE Hands it's in!

/ 5 نظر / 14 بازدید
راز سرگذشت من

چيمار ميکنی دختر نيستی چرا پس ... راستی فيد اين اهنگ وبلاگت رو به من ميشه بدی ...

بیدل

سلام خوبی؟ متن خيلی قشنگی بود البته بستگی داره کی گوش کنه و متاسفانه حقیقتاً که اکثر عشقا ... مثه ۵ ماه پیش خوشحال میشم بازم بیای التماس دعا در آغوش خدا